BAAC

BAAC is een onafhankelijk studiebureau voor Bouwhistorie, en Archeologie. Met ons ervaren team van archeologen, fysisch geografen en materiaalspecialisten voeren wij op een efficiënte manier alle facetten van archeologisch onderzoek uit. Gesteund door de kennis en expertise van de Nederlandse collega’s (www.baac.nl) staan onze 55 archeologen garant voor een vakkundige en verantwoorde werking.

 

Als erkend archeologisch bedrijf voeren wij jaarlijks meer dan 100 projecten uit in Vlaanderen. Onze specialiteit is het uitvoeren van grootschalige opgravingen en complexe projecten, zowel in als buiten stadskernen, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. BAAC werkt voor ondernemingen, projectontwikkelaars, overheidsinstellingen en particulieren. Wij werken volgens de actuele wetgeving en zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en zo mogelijk aan te passen aan de wensen van de opdrachtgever. Het is onze ervaring dat goede communicatie, heldere afspraken, duidelijke planning en een vaste prijs leiden tot een vlotte en adequate voortgang van het archeologisch onderzoek.

 

Heeft u vragen of wordt u geconfronteerd met archeologie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Voor een snelle en betrouwbare oplossing van uw vraag of opdracht, denken wij graag mee in de planning van uw project.

BAAC Vlaanderen

Wij bieden allerhande archeologisch en bouwhistorisch onderzoek gaande van bureau-onderzoeken, prospecties met of zonder ingreep in de bodem tot archeologische opgravingen.
BAAC Vlaanderen
BAAC Vlaanderen added 2 new photos.december 12th, 2017 at 1:06pm
Tijdens een opgraving in Gent werd in 2012 deze schouwwang aangetroffen in een puinfundering. Vermoedelijk werd de haard, waar deze wang deel van uitmaakte, afgebroken bij verbouwingswerken en werd de schouwwang zelf als recuperatiemateriaal gebruikt.

Een schouwwang is de begrenzing van de haard en draagt de balk waarop de schouw opgetrokken wordt. Laatmiddeleeuwse haarden werd vaak gebruikt als zinnebeeld voor het huwelijk, waarbij beide partners een gelijke taak hadden. Zonder de ene is de andere niets en stort de haard, die symbool staat voor de huiselijkheid, dan ook in. De mannelijke tegenhanger werd helaas niet aangetroffen tijdens het onderzoek.

Deze wang toont een vrouwenhoofd en kan op basis van stilistische kenmerken gedateerd worden in de late 14de eeuw. Deze dame is gekleed in de typische laatmiddeleeuwse klederdracht. Deze schouwwang is uitgevoerd in een typische Gentse vormentaal, de dubbele kinnen, lichte glimlach, haartooi en vormgeving van het gezicht worden ook waargenomen bij andere Gentse haardwangen.

Gelijkaardige voorbeelden
werden reeds terug gevonden in Brugge:
http://collectie.raakvlak.be/detail.php?nav_id=&id=531899&index=&volgnummer=0
en in Oudenaarde:
https://www.facebook.com/SolvaDienstArcheologie/posts/1873221759581278
BAAC Vlaanderen
BAAC Vlaanderen added 2 new photos.december 12th, 2017 at 1:06pm
Eind oktober werden, tijdens een eerste fase van het archeologisch onderzoek ter hoogte van de Colruyt-terreinen in Koksijde, enkele lang verdwenen wegtracés en percelering uit de 13de tot de 18de eeuw teruggevonden. De vulling van deze sporen en de begraven bodems bevatten onder meer een 13de-eeuwse natuurstenen vijzel, dierlijk botmateriaal, aardewerk en bouwpuin. Het bouwpuin zou afkomstig zijn van de voormalige middeleeuwse kerk uit de nabije omgeving.

Over Koksijde, dat zich vermoedelijk ontwikkelde in de 12de eeuw en opnieuw volledig verdween tijdens de 18de eeuw, was tot nog toe niet zoveel bekend. Omdat er maar weinig historische bronnen voorhanden zijn, zijn archeologisch resten des te meer van groot belang.

Deze recente ontdekkingen geven dan ook voor het eerst een inzicht in de dorpsstructuur en helpen de precieze kerklocatie te lokaliseren. Verder onderzoek zal nu vooral inzetten op landschapshistorische inzichten. Zo zal natuurwetenschappelijk onderzoek op bodemstalen bijdragen tot het in kaart brengen van het middeleeuwse cultuurlandschap en de landschappelijke evolutie in de omgeving van het voormalige duindorp.

Verbouwingen Colruyt Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, Koksijde - Oostduinkerke