Vanaf medio 2016 is er heel wat veranderd voor wie een bouwaanvraag indient, het nieuwe Vlaamse erfgoeddecreet trad immers in werking. Nieuwe elementen zoals de archeologienota, erkende archeologen, archeologische zones werden belangrijk. We zetten een aantal zaken op een rijtje.

Erkende archeologen

De overheid heeft een aantal archeologen en bedrijven gecertificeerd om welbepaalde stappen binnen het archeologisch onderzoekstraject uit te voeren. Die certificering is een waardemeter en garantie dat het traject op een juiste manier gevolgd wordt.
BAAC Vlaanderen is als bedrijf erkend en telt onder haar 55 werknemers bovendien reeds 25 erkende archeologen. Dat is niet enkel een garantie voor kwalitatief werk, maar vooral voor een snelle en flexibele uitvoering.

Archeologienota

De meest merkbare verandering is de verplichting die de indiener van een bouwaanvraag heeft om een archeologienota op te laten stellen wanneer zijn terrein voldoet aan bepaalde criteria. Deze criteria zijn door het Agentschap Onroerend Erfgoed weergegeven in een stroomschema. Zo’n archeologienota is een studie waarin de opdrachtgever aangeeft hoe hij zal omgaan met archeologie in de ontwikkeling van zijn terrein. Per definitie bestaat een archeologienota uit een bureauonderzoek en veldwerk (meestal boringen en/of proefsleuven). Een uitzondering is mogelijk wanneer terreinen nog niet in eigendom zijn en/of wanneer het terrein nog niet toegankelijk is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van gebouwen die nog gesloopt moeten worden. Meer informatie betreffende bureauonderzoek, boringen en proefsleuven vindt u op onze site. Bij verdere vragen mag u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Zones

De Vlaamse overheid heeft Vlaanderen ingedeeld in verschillende zones. Zo zijn er terreinen waar de kans op archeologie redelijk groot is, de zogenaamde archeologische zones. Concreet gaat het voorlopig om 58 historische stadskernen.
Daarnaast is er een aantal zones vastgesteld die archeologisch ‘leeg’ zijn. Dit zijn terreinen waar in het verleden aantoonbaar zware verstoringen zijn gebeurd. Denk aan oude groeves of gebieden die reeds opgegraven zijn. Een kaart met aanduiding van deze zones kan je bekijken via het Geoportaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het leeuwendeel van Vlaanderen is echter onbekend terrein en niet ingedeeld in één van beide bovenvermelde zones.

Traject

De archeologienota (al dan niet met onderzoek op het terrein zelf) wordt opgesteld door een erkend archeoloog en wordt in akte genomen door de Vlaamse overheid. Na aktename wordt deze bij de bouwaanvraag gevoegd.