Diensten

BAAC is sterk bedreven in elke vorm van archeologisch onderzoek. Of het nu gaat om een bureauonderzoek, verschillende vormen van prospecties (o.a. booronderzoeken, proefsleuven) of archeologische opgravingen, BAAC voert deze steeds stipt en volledig conform de vigerende wetgeving uit

Via de contactpagina kan u vrijblijvend een vraag stellen over de noodzaak tot archeologisch onderzoek bij uw project of een offerte aanvragen. Ook kan u bij ons gratis en vrijblijvend terecht voor een discrete screening naar de mogelijkheid op archeologie bij aankoop van gronden en panden en bij projectontwikkeling.

Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde archeologische onderzoeken vindt u op de pagina projecten. Ook kan u de gehele lijst publicaties van BAAC raadplegen.

Bureauonderzoek

De bedoeling van een bureauonderzoek is het verzamelen van alle historische informatie betreffende het plangebied. Dat kan gaan van cartografische bronnen en landschappelijke gegevens tot reeds beschikbare archeologische data en geschreven bronnen.

 

Booronderzoek

Met dit onderzoek wordt de archeologische verwachting, zoals bijvoorbeeld reeds bekeken tijdens het bureauonderzoek, getoetst door verschillende manuele of mechanische boringen binnen het plangebied uit te voeren. Zo kan vastgesteld worden dat de bodem onverstoord is en of er archeologische resten aanwezig zijn.

Proefsleuvenonderzoek

Met een proefsleuvenonderzoek wordt gecontroleerd of er zich binnen een plangebied een archeologische site bevindt. Ook kan meteen vastgesteld worden hoe groot deze is, uit welke periode ze stamt en hoe goed ze bewaard is gebleven.
Gent grafcirkel

Onderzoek

Blijkt uit een proefsleuvenonderzoek dat het gebied waarin u wilt werken (het plangebied) een archeologische vindplaats bevat? Dan besluit de bevoegde overheid of de vindplaats behouden moet blijven. Is dat het geval en kan die vindplaats niet in situ (‘ter plaatse’) bewaard blijven? Dan moeten we de archeologische resten opgraven.