Archeologische opgraving

Indien een vooronderzoek aantoont dat waardevolle archeologische resten aanwezig zijn, zal de overheid vervolgonderzoek opleggen. In de meeste gevallen betekent dit dat de aanwezige resten volledig onderzocht en beschreven worden.

Onze archeologen onderzoeken snel en grondig alle aanwezige archeologische resten. Meestal gebeurt dit net voor de geplande bouwwerken; soms kan het ook tussendoor. Op die manier hoeft archeologie niet al te zwaar te wegen op de doorlooptijd van het bouwproject.

Het resultaat van archeologische opgraving

Na de opgraving is het plangebied in principe ‘archeologievrij’: de sporen zijn afgewerkt en de vondsten meegenomen. Op kantoor werken wij de gegevens van het onderzoek uit en proberen wij de onderzoeksvragen te beantwoorden. We maken kaarten, werken sporen uit en laten zo nodig ondersteunend onderzoek uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld een materiaalstudie zijn (aardewerk, metaal, glas enzovoort), dateringsonderzoek of bodemkundig onderzoek. Al deze informatie wordt uiteindelijk verzameld in een rapport.

Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde opgravingen kan u terug vinden op onze pagina projecten. Een lijst van rapporten vindt u dan weer op de pagina publicaties.