“Den Brekpot” te Onkerzele – Een archeologische prospectie

Naar aanleiding van de realisatie van een woonverkaveling van 11 loten werd eind 2015 in opdracht van Imwo-Invest nv een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd te Onkerzele. In de ruime omgeving van het dorp zijn weinig tot geen archeologische sites gekend, omdat tot op heden nog maar weinig archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden in de buurt. Historische en cartografische bronnen verwachtten met betrekking tot dit plangebied geen grote archeologische structuren of vondsten.

Uiteindelijk werden tijdens de prospectie zelf een 20 tal sporen geregistreerd waarvan de meerderheid een recente datering kende en enkele natuurlijk van aard waren. De twee aangetroffen greppels kunnen vermoedelijk in verband gebracht worden met de perceelgreppels die te zien zijn op de kaart van Popp en op de Atlas der Buurtwegen uit de 19e eeuw. Het grootste deel van het plangebied was vrij van sporen, de aangetroffen sporen zijn weinig waardevol en kunnen geen nieuwe informatie aanbrengen wat betreft de historiek van de omgeving. Deze bevonden zich bovendien buiten de zones waar ruimtelijke ontwikkeling gepland wordt en zullen bijgevolg volledig onaangeroerd blijven. BAAC Vlaanderen bvba adviseerde op basis van deze resultaten dan ook geen vervolgonderzoek.