Lichtervelde Stegelstraat – Ontginningshoeve uit de 12e-13e eeuw

Het archeologisch onderzoek heeft een beeld opgeleverd van een geïsoleerd boerenerf uit de 13e-14e eeuw. Het woonhuis, een woonstalhuis dat heel mooi past in de typologie beschreven door De Clercq (2017), en enkele bijgebouwen lagen in een bosachtige omgeving. Er werd rogge, tarwe en/of gerst verbouwd en meerdere fruitbomen, waaronder een mispelaar, stonden op het boerenerf. De exploitatie van het bos nam een belangrijke rol in in het landbouwsysteem, waarbij het diende als graasgrond en waarbij tevens bosstrooisel werd verzameld om de zandige akkergronden te verbeteren. De omliggende heidegronden werden eveneens ontgonnen. Er zijn tevens aanwijzingen voor begraasde akkerlanden, waarbij veeteelt een grote factor was binnen dit boerenbedrijf. In de 14e eeuw lijkt de ontginning verder gevorderd hoewel nog steeds sprake is van een sterk beboste omgeving. De teelt van rogge, tarwe en/of gerst is uitgebreid met vlas. De vergevorderde ontginning blijkt ook uit de meer dominante aanwijzingen voor agrarische activiteit, zowel veeteelt als akkerbouw, en de heideontginning loopt achteruit.