Ronse Peperstraat 21-31 – Proefputten en een bureaustudie

In het voorjaar van 2016 werd in het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd in opdracht van Thiers nv aan de Peperstraat te Ronse. De bestaande panden werden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw met een totale oppervlakte van 1160m².

Het plangebied, gesitueerd aan de rand van de oudste stadskern, werd onderworpen aan een uitgebreide bureaustudie en archeologisch onderzocht door de aanleg van een aantal proefputten. Door historisch onderzoek en de archeologische data van voorgaande opgravingen werd de kans op het aantreffen van een middeleeuwse stadsgracht met mogelijke wal vrij groot geacht. Ook bebouwingsporen daterende vanaf de 13de eeuw werden mogelijk verwacht.

Uiteindelijk brachten de proefputten laatmiddeleeuwse ophogingen, bewoning in vakwerkbouw, verschillende brandlagen en een stadsgracht, versteningen van de vakwerkbouw in de 17de eeuw, een 18de eeuwse beerput en 19de – 20ste bouwresten aan het licht. Op basis van deze sporen en het aangetroffen vondstenbestand adviseerde Baac Vlaanderen een vlakdekkende opgraving op het zuidelijke deel van het plangebied.