Zemst Beekstraat – Een kringgreppel en crematiegraven

Nabij het centrum van Eppegem (deelgemeente Zemst) is in de zomer van 2012 een archeologische opgraving uitgevoerd. Het onderzoeksterrein wordt verkaveld en kwam op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek in aanmerking voor vlakdekkend onderzoek. Onverwachts bleek het terrein rijk aan sporen uit de metaaltijden, waaronder een kringgreppel en een vijftal crematies.

Zemst 1

De kringgreppel of grafcirkel heeft een diameter van circa 42 meter en tekent zich in het vlak duidelijk af door zijn grijze opvulling. Het overtuigende kleurverschil tussen de greppelvulling en de moederbodem wijst erop dat de greppel een poos heeft open gelegen. Tijdens het couperen van de greppel zijn enkele aardewerkfragmenten verzameld met een datering gaande van de midden-bronstijd tot late bronstijd/vroege ijzertijd. Deze bronstijd-datering wordt ondersteund door de resultaten van het OSL-onderzoek. Wanneer de grootste range van OSL-dateringen wordt aangehouden, ligt de datering van de opvulling tussen 1868 en 628 vóór Chr. (terminus ante quem).

Zemst 2

Kringgreppels uit de bronstijd markeren vaak de locatie van grafheuvels. Een centraal graf en/of een latere bijzetting zijn niet aangetroffen. Op zo’n 250 m ten oosten van de grafcirkel zijn tijdens een eerdere opgraving nog drie kringgreppels gevonden. De afmetingen bedragen 48, 20 en 13 meter. Van het heuvellichaam is niets bewaard gebleven. Wanneer de heuvel is genivelleerd kan alleen worden onderzocht aan de hand van materiaal uit het heuvellichaam. Dit zou theoretisch in de vullingslagen van de kringgreppel kunnen voorkomen wanneer deze greppel gedurende langere tijd heeft opengelegen, maar dat lijkt op basis van de vulling van de greppel niet het geval.